Usługi BHP

Usługi BHP

 Nasze usługi BHP dla Firm dopasowujemy do profilu firmy klienta – liczy się dla nas dopasowanie i zindywidualizowanie programu szkoleń BHP. Nasze szkolenia charakteryzują się multimedialnymi prezentacjami, dokładnością wykonania, elastycznym grafik,

Oferujemy :

 • Porady dotyczące przepisów BHP
 • Szkolenia BHP – wstępne i okresowe
 • Programy szkoleń BHP
 • Udział w przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót,
 • Sporządzanie BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Kursy Pierwszej Pomocy
 • Audyty BHP

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych. Usługi BHP świadczone przez naszą firmę charakteryzują się więc kompleksowością i profesjonalizmem.

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

 

Analiza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje:

 

 • Problematykę organizacyjno-prawną
 • Pomieszczenia pracy i higieniczno-sanitarne
 • Procesy pracy, stanowiska pracy
 • Profilaktyczną ochronę zdrowia
 • Szkolenia BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Ocenę ryzyka zawodowego
 • Instrukcje BHP
 • Stan bezpieczeństwa pożarowego
 • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • Zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy.

Link do źródła

 

ZADZWOŃ