Nasze usługi BHP dla Firm dopasowujemy do profilu firmy klienta – liczy się dla nas dopasowanie i zindywidualizowanie programu szkoleń BHP. Nasze szkolenia charakteryzują się multimedialnymi prezentacjami, dokładnością wykonania, elastycznym grafik,

Oferujemy :

  • Porady dotyczące przepisów BHP
  • Szkolenia BHP – wstępne i okresowe
  • Programy szkoleń BHP
  • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Sporządzanie IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót
  • Sporządzanie prezentacji BHP
  • Sporządzanie BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
  • Kursy Pierwszej Pomocy
  • Audyty BHP

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych. Usługi BHP świadczone przez naszą firmę charakteryzują się więc kompleksowością i profesjonalizmem.

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).