Obsługa firm w zakresie BHP

Consulting  BHP oferuje usługi BHP dla firm.  Oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP .

Audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej.