E-learning

E-learning BHP

E-learning  BHP to pełnoprawna forma szkolenia w zakresie bhp zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.) Po pozytywnym ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat (Zaświadczenie Ukończenia  –po pozytywnym zaliczeniu  egzaminu stacjonarnego) wymagany przepisami prawa.

Proponowane przez nas szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu ( online):

 

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w placówkach oświatowych
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  w placówkach medycznych
 • dla przedstawicieli handlowych
 • także w języku angielskim ( administracyjno biurowych, pracodawców)

 

 Warto skorzystać ze szkoleń BHP w formie e-learningu:

 

 • dostępne 24 godziny 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu na świecie
 • możliwość szybkiego przeprowadzenia szkolenia oraz uzyskania niezbędnego zaświadczenia wymaganego przepisami prawa
 • brak dezorganizacji pracy związanego z tradycyjnym szkoleniem, pracownik może uczestniczyć w szkoleniu w tak zwanym międzyczasie, e-learning daje możliwość przerwania i ponownego powrotu do szkolenia w każdym momencie
 • brak ograniczeń związanych z liczbą osób w grupie uczących się, co więcej im więcej osób przystąpi do szkolenia, tym lepszą cenę jednostkową można uzyskać
 • zmniejszenie kosztów nauczania oraz całkowite pominięcie niektórych kosztów: wynajem sali, honorarium trenera, wyżywienie, dojazd, zakwaterowanie, wydruku materiałów itp.
 • uczestnik szkolenia korzysta z niego indywidualnie, przez co może wybrać samodzielnie czas i tempo nauki, eliminuje strach i nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej formie szkolenia
 • większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu przyjemnej formy multimediów zwiększa zainteresowanie i poprawia efekty szkolenia
 • użycie technik wideo umożliwia uczenie się za pomocą materiału audiowizualnego, który można zatrzymać i przewinąć w celu ponownego obejrzenia
 • przełożeni mają stały dostęp do panelu administracyjnego i mogą na bieżąco nadzorować efekty i postępy w nauce swoich pracowników
ZADZWOŃ