Usługi BHP i PPOŻ

Usługi BHP i PPOŻ

 Nasze usługi BHP dla Firm dopasowujemy do profilu firmy klienta – liczy się dla nas dopasowanie i zindywidualizowanie programu szkoleń BHP. Nasze szkolenia charakteryzują się multimedialnymi prezentacjami, dokładnością wykonania, elastycznym grafik.

Oferujemy :

Porady dotyczące przepisów BHP

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Programy szkoleń BHP

Udział w przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Sporządzanie IBWR

Sporządzanie  Planu BIOZ

Kursy Pierwszej Pomocy

Audyty BHP

 

ZADZWOŃ