Szkolenia BHP

Wszystkie szkolenia realizowane przez naszą firmę są opracowane i przeprowadzone zgodnie z przepisami BHP. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat (Zaświadczenie Ukończenia) wymagany przepisami prawa. Szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Oferowane przez Consulting BHP szkolenia to:

  • szkolenie BHP okresowe dla pracowników wszystkich szczebli,
  • szkolenia BHP wstępne – instruktaż ogólny,
  • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • szkolenie ppoż. – ochrona przeciwpożarowa.
ZADZWOŃ