Pierwsza pomoc

Pierwsza Pomoc

Prowadzone w naszej firmie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeznaczone są dla osób indywidualnych, każdej grupy zawodowej oraz pracowników wyznaczonych w firmie/zakładzie do udzielania pierwszej pomocy  –  zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy.

Celem szkolenia z jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz wykonanie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.Szkolenia prowadzone są przez wykfalifikowanego instruktora Europejskiej Rady Resuscytacji, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów oraz wykonaniem ćwiczeń na fantomach szkoleniowych. Uczymy wykorzystywać automatyczny defibrylator AED.

 

Program szkolenia opracowany jest w oparciu o aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji.

ZADZWOŃ